งานรับเหมาภาคเหนือ อ.แม่สะเรียง จ.เชียงใหม่ติดตั้งระบบไฟฟ้า140จุดทั้งหมด ผู้จ้างจากกทม. คณะแพทย์และอาจารย์ เป็นงานสร้างกุฎิถวาย หลวงปู่ครูบาอินสม วัดพระธาตุจอมทอง

รับจ้างต่างจังหวัดภาคเหนือ 8จังหวัดตอนบน ประเมินราคา ก่อนทำงานไม่มีส่วนเพิ่มจากข้อตกลง ประเมินราคาคาตามแบบจริงหรือเพิ่มตามความต้องการภายหลังการติดตั้งก็ได้

ทีมงานมืออาชีพ ระบบไฟฟ้าภายใน งานเพดาน ฝ้าหลุม งานทาสี งานโครงสร้าง งานวางระบบไฟฟ้า3เฟส พร้องติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารใหม่100จุดทั้งหมด ออกเดินทางจากจังหวัดลำพูนไปทำงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้จ้างจากกทม. คณะแพทย์และอาจารย์ เป็นงานสร้างกุฎิถวาย หลวงปู่ครูบาอินสม ทางหจก.ซีซีทีวี แอนด์ ไอที ซัพพอร์ทรับงานวางระบบไฟฟ้า3เฟส พร้องติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าในอาคารใหม่ 100จุด งานฝ้าหลุดไล่ระดับ 1000ตารางเมตร งานทาสีฝ้าและตัวศาลา 2000ตารางเมตร ได้เอาแบบโครงสร้างอาคารมาให้ประเมินราคาก่อนและทำการเสนอราคา ดูหน้างานจริงก่อนเข้าทำงาน ใช้ระยะเวลานานเพราะงานไฟฟ้าเป็นงานเข้าช่วงกลางๆและปิดท้ายหลังส่งมอบอาคาร

เวป jccomputer-lamphun.com  ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน 

เวป cctv and it service .com  ซีซีทีวีแอนท์ไอทีเซอร์วิส facebook-link

1630 1631    1798  1802 1803 1804        1814            1835     S__21078022  

ชีวประวัติย่อ หลวงปู่ครูบาเจ้าอินสม สุวีโร ( พระครูสุวีรธรรมานุยุต )

หลวงปู่ครูบาเจ้าอินสม สุวีโร(พระครูวีรธรรมานุยุต) ท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ ณ บ้านแม่คะตวน ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตอนอายุ ๑๕ ปี หลวงปู่ครูบาอินสมท่านพบพระธุดงค์รูปหนึ่งมาพักปักกลดอยู่ที่ชายป่าหลังหมู่ บ้านแม่คะตวน พอท่านเห็นพระธุดงค์รูปนี้แล้วท่านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในวัตรปฏิบัติของ พระธุดงค์นิรนามรูปนี้มาก ท่านถึงกับตั้งปณิธานในใจของตนเองว่า

“ เราอยากจะออกบวชปฏิบัติธรรมแบบพระธุดงค์รูปนี้ ”

ด้วยแรงบันดาลใจนี้หลวงปู่ครูบาอินสมท่านจึงขออนุญาตโยมแม่ออกบวชหลวงปู่ครู บาอินสม สุวีโร ท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ที่ วัดบ้านแม่คะตวน ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ท่านพระครูปัญญาวรวัตร(ท่านครูบาอินสวนหรืออีกนามหนึ่งคือท่านครูบาผาผ่า) เป็นพระอุปัชฌาย์

พรรษาแรก

ที่ท่านเป็นสามเณรหลวงปู่ครูบาอินสมท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านแม่คะตวนกับ ท่านครูบาแสนเจ้าอาวาสวัดแม่คะตวนในสมัยนั้น หลังจากท่านครูบาแสนมรณภาพแล้วท่านจึงได้เดินทางมาอยู่ปฏิบัติจำพรรษากับ ท่านพระครูปัญญาวรวัตร(ครูบาผาผ่า) ที่วัดผาผ่า บ้านแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกหนึ่งพรรษา พอท่านครูบาผาผ่าท่านมรณภาพหลังงานประชุมเพลิงท่านครูบาผาผ่าผ่านไปแล้วหลวง ปู่ครูบาอินสมท่านจึงเดินทางกลับมาอยู่ที่วัดแม่คะตวนอีกครั้งหนึ่ง
พอหลวงปู่ครูบาอินสมท่านอายุครบ ๒๐ ปีโยมแม่และญาติพี่น้องได้พาท่านเดินทางไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่ วัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๐๕ โดยมี ท่านพระครูอนุสรณ์ศาสนเกียรติ(ท่านครูบาแสงปาน สิริวิชัยโย) เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้รับฉายาในพระพุทธศาสนาว่า

“ สุวีโร ” โดยมีความหมายว่า “ ผู้กล้าในความดี ”

หลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วท่านเดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านแม่คะตวน บ้านเกิดของท่านอีกครั้งหนึ่ง ระหว่างพักจำพรรษาอยู่วัดแม่คะตวนพอออกพรรษาหน้าแล้งหลวงปู่ครูบาอินสมท่าน หัดออกเที่ยวธุดงค์ตามป่าช้าภูเขาลำห้วยแถวละแวกบ้านแม่คะตวนหลังจากพรรษา ที่สาม

ของท่านเป็นต้นมาหลวงปู่อินสมท่านจึงออกเดินธุดงค์ไปปฏิบัติธรรมตามป่าเขาสถานที่ต่างๆในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ฯลฯ

ก่อนเข้าพรรษาปี ๒๕๑๑ หลวงปู่ครูบาอินสมท่านเดินทางกลับจากไปจำพรรษาที่จังหวัดเชียงรายมาพักอยู่ ที่ วัดสุทธิมงคล ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างที่ท่านพักปฏิบัติอยู่ที่วัดสุทธิมงคลนั้นมีญาติโยมชาวบ้านทุ่งพร้าว ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มากราบนิมนต์ท่านครูบาสีทนเจ้าอาวาสวัดสุทธิมงคลให้จัดพระเณรมาจำพรรษาที่ วัดพระธาตุจอมทอง เนื่องจากตอนนั้นวัดพระธาตุจอมทองไม่มีพระเณรอยู่ประจำ ทำให้วัดพระธาตุจอมทองกลายเป็นวัดร้างไม่มีพระเณรอยู่ดูแลอารามท่านครูบาสี ทนถามหลวงปู่ครูบาอินสมว่าจะไปอยู่ที่วัดพระธาตุจอมทองเพื่อฉลองศรัทธาญาติ โยมบ้านทุ่งพร้าวได้หรือไม่ หลวงปู่ครูบาอินสมท่านอาสาขอไปพักปฏิบัติที่วัดพระธาตุจอมทองเพราะตอนนั้น ท่านต้องการปลีกวิเวกออกไปปฏิบัติเพียงผู้เดียว หลวงปู่ครูบาอินสมท่านจึงรับนิมนต์ญาติโยมบ้านทุ่งพร้าวมาจำพรรษาที่วัดพระ ธาตุจอมทองครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๑๑

ปี ๒๕๑๑ พรรษาที่ ๗ หลวงปู่ครูบาอินสมท่านมาจำพรรษาที่วัดพระธาตุจอมทองเพียงลำพังรูปเดียวท่าม กลางความกันดารที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกทางกาย แต่การปฏิบัติภายในของท่านนั้นกลับเจริญรุดหน้าเลื่อนชั้นขึ้นเป็นลำดับ จนหลวงปู่ครูบาอินสมท่านได้พบกับ “ ธรรมอันเป็นมงคลสูงสุด ” ณ สถานที่วัดพระธาตุจอมทองแห่งนี้เมื่อปี ๒๕๑๑

นับจากปี ๒๕๑๑ เป็นต้นมา หลวงปู่ครูบาอินสม สุวีโร(พระครูสุวีรธรรมานุยุต) ท่านจึงตั้งสัจจะจำพรรษาอยู่ปฏิบัติศาสนกิจเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ “ วัดพระธาตุจอมทอง ” เพื่อใช้สถานที่อบรมสั่งสอนญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาจน ตราบเท่าทุกวันนี้

#บริการออกแบบและติดตั้งLAN WIFI 2562 2563
#ราคากลางเดินสายแลน 2019 2020
#ค่าแรงเดินสายเมนไฟฟ้า
#ค่าแรงเดินไฟบ้าน
#วิธีคิดค่าแรงเดินสายไฟ
#ค่าแรงเดินสายไฟภายในบ้าน
#ราคาเดินสายไฟในบ้าน
#ค่าแรงเดินสายไฟภายในบ้าน 2562
#เดินสายไฟบ้านใหม่ ราคา
#ราคาเดินสายไฟในบ้าน 2562

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Computer
ให้บริการดูแลรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ Computer
– คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop PC
– คอมพิวเตอร์ All-in-One
– โน้ตบุ๊ค, แล็ปท๊อป Notebook, Laptop
– เซิร์ฟเวอร์ Server
– เครื่องสำรองไฟ UPS
– ซอฟต์แวร์, โปรแกรม Software, Program
รูปแบบการให้บริการ
– แก้ปัญหาการใช้งานเครื่อง Computer ให้กับ User ผู้ใช้งาน
– ดูแลและแก้ไขพร้อมติดตั้ง Standard Program หรือ Software เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
– จัดทำระบบ Anti Virus System ในเครื่องคอมพิวเตอร์
– ให้คำปรึษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิด
– ตรวจเช็ค Driver อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
– ดูแลระบบ E-mail เบื้องต้น
– Update Technology ให้กับองค์กรของท่านอยู่เสมอ
– จัดให้มีบริการผ่าน Call Support จึงมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่รวดเร็ว
– จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับ Onsite เพื่อให้บริการที่รวดเร็วและแก้ไขปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละส่วนงาน