ระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง ช่างไฟฟ้า|วางระบบไฟฟ้า|ติดตั้งระบบไฟฟ้า|ช่างไฟฟ้า|รับออกแบบระบบไฟฟ้า|ออกแบบระบบไฟฟ้า|ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า|รับดูแลระบบไฟฟ้า|รับวางระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง ช่างไฟฟ้า|วางระบบไฟฟ้า|ติดตั้งระบบไฟฟ้า|ช่างไฟฟ้า|รับออกแบบระบบไฟฟ้า|ออกแบบระบบไฟฟ้า|ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า|รับดูแลระบบไฟฟ้า|รับวางระบบไฟฟ้า

การทำงาน

-ติดตั้งตู้ไฟฟ้า เพื่อควมคุม ระบบแสงสว่างสนามฟุตบอล ที่เสา 8 ต้น ไฟสปอตท์ไลต์ 16 ดวง ใช้เวลา ติดตั้ง 5 วัน  และทดสอบ 2 วัน แก้ไขปรัปรุงตาม  Site Engineer กับ วิศวกรโรงงาน 1 วัน

-เดินท่อE ตั้งตู้ไฟฟ้าควบคุม สปอตท์ไลต์แยดอิสระทุกดวง

-ทีมช่างรุ่นใหม่….

เวป cctv and it service .com  ซีซีทีวีแอนท์ไอทีเซอร์วิส facebook-link

20140903_IMG_8966 20140903_IMG_8970 20140903_IMG_8971 20140903_IMG_8972 20140903_IMG_897520140903_IMG_8979 20140903_IMG_898020140903_IMG_898220140903_IMG_898520140903_IMG_8986 20140903_IMG_8988 20140903_IMG_898920140903_IMG_899120140903_IMG_899420140903_IMG_8995

cctv_Soccer_5cctv_Soccer_6cctv_Soccer_7cctv_Soccer_18cctv_Soccer_19cctv_Soccer_24cctv_Soccer_25cctv_Soccer_26cctv_Soccer_27cctv_Soccer_28cctv_Soccer_29cctv_Soccer_37cctv_Soccer_39cctv_Soccer_48cctv_Soccer_50cctv_Soccer_52 cctv_Soccer_53cctv_Soccer_55cctv_Soccer_60cctv_Soccer_61cctv_Soccer_62cctv_Soccer_65cctv_Soccer_68cctv_Soccer_83cctv_Soccer_86cctv_Soccer_89cctv_Soccer_90cctv_Soccer_92cctv_Soccer_98cctv_Soccer_104cctv_Soccer_111cctv_Soccer_116cctv_Soccer_118cctv_Soccer_120cctv_Soccer_121cctv_Soccer_123cctv_Soccer_125cctv_Soccer_126cctv_Soccer_127cctv_Soccer_128cctv_Soccer_131cctv_Soccer_134cctv_Soccer_135cctv_Soccer_137cctv_Soccer_138