CCTV AND IT SERVICE|ช่างกล้องวงจรปิด | ช่างไฟไฟฟ้า| ช่างคอมพิวเตอร์ | Network|ติดต่อ 081-9987577:คุณหนิง , 053-510798

งานปักเสาไฟฟ้าสูง8เมตร พร้อมกับดึงสายไฟฟ้า 3เฟส เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้า สำหรับทำที่จัดสรรแบ่งเป็นแปลงเพื่อแยกขายเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปักเสาไฟฟ้าสูง 8เมตร พร้อมกับดึงสายไฟฟ้า 3เฟส เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้า สำหรับทำที่จัดสรรแบ่งเป็นแปลงเพื่อแยกขายเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งานที่ทำ คำนวนระห่างของเสาแต่ละต้นตามที่ที่ดินได้ออกโฉนด เป็นแปลงๆ จะได้ไม่บังหน้าบ้าน ความห่างต้นละประมาณ 30เมตร

ปักเสาไฟฟ้า ความสูง 8เมตร จำนวน 5 ต้น มี สลิง ต้นแรกและ ต้นสุดท้ากันเสาไฟล้ม

ดึงเมนไฟฟ้า 3เฟส ระยะ 150เมตร เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่ลูกค้าที่ซื้อที่ดินมีระบบไฟฟ้ามารอ สำหรับขอหม้อแปลงไฟฟ้า หรือมิเตอร์ตอนสร้างบ้าน

เวป cctv and it service .com  ซีซีทีวีแอนท์ไอทีเซอร์วิส facebook-link

บริษัท ซีซีทีวี แอนด์ ไอที เซอร์วิส

เลขที่ 49 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
ติดต่อที่: 081-9987-577 คุณหนิง  , 086-654-9814 คุณต้อม
เบอร์โทรร้าน: 053-510-798

IMG_9486 IMG_9488 IMG_9490 IMG_9492 IMG_9493 IMG_9496 IMG_9499 IMG_9500 IMG_9502 IMG_9503 IMG_9505 IMG_9506 IMG_9511 IMG_9514 IMG_9537