CCTV AND IT SERVICE|ช่างกล้องวงจรปิด | ช่างไฟไฟฟ้า| ช่างคอมพิวเตอร์ | Network|ติดต่อ 081-9987577:คุณหนิง , 053-510798

ON-Siteตั้งเสาไฟ้าใหม่ให้ลูกค้า ที่อ.แม่พริก ลำปาง :บ้านเก่าสายไฟเป็นแบบเก่า จะแก้ไขไฟฟ้า รับเหมาเดินไฟบ้าน อาคาร เดินสายระบบLAN กล้องวงจรปิด

ON-Siteทำไฟที่อ.แม่พริก ลำปาง :บ้านเก่าสายไฟเป็นแบบเก่า จะแก้ไขไฟฟ้า รับเหมาเดินไฟบ้าน อาคาร เดินสายระบบLAN กล้องวงจรปิด

เดินทางจากจังหวัดลำพูน ไป อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

การทำงาน

ปัญหา เสาไฟฟ้าฟ้าที่ตั้งอยู่ในรั้วบ้านเอียงจะล้ม…แจ้งการไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าให้จ้างช่างข้างนอกเอง

ทางร้าน ขุดหลุมเสาไฟฟ้าขนาดลึก 2เมตร เพื่อตั้งเสาไฟ้าใหม่ให้ลูกค้า

 

ตั้งเสาไฟ้าใหม่ให้ลูกค้าใหม่ เพราะของเก่าเอียงจะล้ม และดึงสายไฟเมนเข้าบ่านตั้งตู้ไฟฟ้าในบ้านใหม่ติดตั้งไฟฟ้าปลั๊กไฟ ระบบส่องสว่างใหม่ทั้งบ้าน

ใช้เวลาติดตั้ง 1 วัน เริ่ม 8 โมงเช้า เสร็จงาน 03.00 น.

เวป cctv and it service .com  ซีซีทีวีแอนท์ไอทีเซอร์วิส facebook-link

 

lampang_el_3 lampang_el_4 lampang_el_5 lampang_el_6 lampang_el_7   lampang_el_10 lampang_el_11 lampang_el_12 lampang_el_13  lampang_el_15  lampang_el_17 lampang_el_18  lampang_el_20 lampang_el_21  lampang_el_23    lampang_el_27  lampang_el_29 lampang_el_30  lampang_el_32  lampang_el_34 lampang_el_35   lampang_el_38 lampang_el_39    lampang_el_43

 

ตั้งเสาไฟ้าใหม่ให้ลูกค้าใหม่ เพราะของเก่าเอียงจะล้ม และดึ.สายไฟเมนเข้าบ่านตั้งตู้ไฟฟ้าในบ้านใหม่ติดตั้งไฟฟ้าปลั๊กไฟ ระบบส่องสว่างใหม่ทั้งบ้าน

ใช้เวลาติดตั้ง 1 วัน เริ่ม 8 โมงเช้า เสร็จงาน 03.00 น.

 

ตั้งเสาไฟ้าใหม่ให้ลูกค้า   lampang_el_46    lampang_el_50