ON-Siteตั้งเสาไฟ้าใหม่ให้ลูกค้า ที่อ.แม่พริก ลำปาง :บ้านเก่าสายไฟเป็นแบบเก่า จะแก้ไขไฟฟ้า รับเหมาเดินไฟบ้าน อาคาร เดินสายระบบLAN กล้องวงจรปิด

ON-Siteทำไฟที่อ.แม่พริก ลำปาง :บ้านเก่าสายไฟเป็นแบบเก่า จะแก้ไขไฟฟ้า รับเหมาเดินไฟบ้าน อาคาร เดินสายระบบLAN กล้องวงจรปิด

เดินทางจากจังหวัดลำพูน ไป อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

การทำงาน

ปัญหา เสาไฟฟ้าฟ้าที่ตั้งอยู่ในรั้วบ้านเอียงจะล้ม…แจ้งการไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าให้จ้างช่างข้างนอกเอง

ทางร้าน ขุดหลุมเสาไฟฟ้าขนาดลึก 2เมตร เพื่อตั้งเสาไฟ้าใหม่ให้ลูกค้า

 

ตั้งเสาไฟ้าใหม่ให้ลูกค้าใหม่ เพราะของเก่าเอียงจะล้ม และดึงสายไฟเมนเข้าบ่านตั้งตู้ไฟฟ้าในบ้านใหม่ติดตั้งไฟฟ้าปลั๊กไฟ ระบบส่องสว่างใหม่ทั้งบ้าน

ใช้เวลาติดตั้ง 1 วัน เริ่ม 8 โมงเช้า เสร็จงาน 03.00 น.

เวป cctv and it service .com  ซีซีทีวีแอนท์ไอทีเซอร์วิส facebook-link

 

lampang_el_3 lampang_el_4 lampang_el_5 lampang_el_6 lampang_el_7 lampang_el_8 lampang_el_9 lampang_el_10 lampang_el_11 lampang_el_12 lampang_el_13 lampang_el_14 lampang_el_15 lampang_el_16 lampang_el_17 lampang_el_18 lampang_el_19 lampang_el_20 lampang_el_21 lampang_el_22 lampang_el_23 lampang_el_24 lampang_el_25 lampang_el_26 lampang_el_27 lampang_el_28 lampang_el_29 lampang_el_30 lampang_el_31 lampang_el_32 lampang_el_33 lampang_el_34 lampang_el_35 lampang_el_36 lampang_el_37 lampang_el_38 lampang_el_39 lampang_el_40 lampang_el_41 lampang_el_42 lampang_el_43

 

ตั้งเสาไฟ้าใหม่ให้ลูกค้าใหม่ เพราะของเก่าเอียงจะล้ม และดึ.สายไฟเมนเข้าบ่านตั้งตู้ไฟฟ้าในบ้านใหม่ติดตั้งไฟฟ้าปลั๊กไฟ ระบบส่องสว่างใหม่ทั้งบ้าน

ใช้เวลาติดตั้ง 1 วัน เริ่ม 8 โมงเช้า เสร็จงาน 03.00 น.

 

ตั้งเสาไฟ้าใหม่ให้ลูกค้า lampang_el_44 lampang_el_45 lampang_el_46 lampang_el_47 lampang_el_48 lampang_el_49 lampang_el_50 lampang_el_51 lampang_el_52 lampang_el_53 lampang_el_54 lampang_el_55